شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

پروژه‌ها
طرح صنعتی
نام پــــروژه نوع پــــروژه مشخصات پــــروژه ظرفیت پــــروژه کارفرمای پـــروژه وضعیت پـــروژه جزئیات
نيروگاه فارس تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۷۲ شركت توليدي برق پرند مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه پارس جنوبی تولید برق  6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۵۴ پتروشيمی پارس جنوبی پروژه خاتمه یافته
نيروگاه بهبهان تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT-70 و 2 واحد توربين بخار MST-50C ۹۸۴ سرمايه‌گذاري الغدير و گروه مپنا پروژه در حال احداث
نيروگاه فردوسی تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 و 3 واحد توربين بخار MST-50C    ... ۱۴۳۴ شركت توليدي برق فردوسي مپنا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه علی آباد تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۷۲ توليد نيروي آذرخش پروژه خاتمه یافته
نیروگاه ارومیه تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT-70 ۹۵۴ سازمان توسعه برق ايران پروژه خاتمه یافته
نيروگاه جندر تولید برق 2 واحد توربين گاز MGT-70 ۳۲۴ - پروژه خاتمه یافته
نيروگاه جنوب اصفهان تولید برق 6 * MGT-70 (Gas Turbine) ۹۵۴ شرکت نیروگاه جنوب اصفهان پروژه خاتمه یافته
نيروگاه خرمشهر تولید برق 6 واحد توربين گاز MGT- 70 ۹۷۲ شركت توليد برق صبا پروژه خاتمه یافته
نيروگاه زنجان 3 تولید برق 4 واحد توربين گاز MGT- 70 ۶۴۸ سازمان توسعه برق ايران پروژه در حال اجرا
Mapna Projects